Our skydiving school (the most successful one in this part of the world) is OPEN on weekend days (saturday and sunday) during the winter time. During the skydiving season (April – October), we’re open ALL DAYS throughout the week, untill it’s too dark to jump. Weekend days (friday, saturday and sunday), we’re available all day long, till dark.

distribution_tpl_pred_hangarom

Drop Zone has Utva66 airplane for 4 skydivers. Bigger planes and hellicopters are available on-call. We offer static line Ram Air, NUSP (AFF) instructions, and, Tandem jumps (SIGMA equipment).

You can have your first static-line jump after just one and enough hours of instructions (you’ll need medical exam).

You can have your first real parachute jump ! Only the modern equipment is being used. Ram-Air type parachutes, radio contact (ground to air) and extremly low speed landings.

distribution_tpl_nicejump

You can download test and reminder.

Jumps are free , airplane places prizes are:
(Call for pricing)

Licenced skydivers:

 • 1000m (3500ft)
 • 1200m (4000 ft)
 • 1500m (5000 ft)
 • 2100m (7000 ft)
 • 2500m (8000 ft)
 • 3000m (10000 ft)

Student skydivers:IMG_47961

 • 1000m (3500ft)
 • 1200m (4000 ft)
 • 1500m (5000 ft)
 • 2100m (7000 ft)
 • 2500m (8000 ft)
 • 3000m (10000 ft)
 • Tandem jump
 • Using our parachute
 • Recording your first jump
 • Recording of a tandem jump

All levels of Rigging of parachute equipment are available.

For all questions please call +381 63 75 75 250

Certificate of Parachute Center

OBUKA PADOBRANACA U PADOBRANSKOM CENTRU “SKY”

U pitanjima zainteresovanih za “skok padobranom” nailazimo na izraze kao što su: “skok iz padobrana”, “padobranski skok”, ”skok iz padobranca”, “skok iz aviona”, “jump”, “skydive”, “skok sa padobranom”, “Tandem skok” se naziva i “Tandemski skok”, “Tandem jump”, “Tandem skydive”, “Tandem Skydiving”, ili samo “Tandem”.

Bez obzira kako to nazvali kod nas možete dobiti instrukcije za početak bavljenja “Padobranstvom”.

Obučavanje za prvi samostalni skok metodom Static-line, “Tandem skok” sa iskusnim instruktorom, instrukcije metodom skokova sa instruktorom u slobodnom padu (NUSP-AFF) kao i svu obuku i usavršavanje u svim padobranskim disciplinama jer kod nas su zastupljene sve grane sportskog padobranstva.

Static line Ram-Air First jump Instructions
Obuka padobranaca metodom Static line/skokovi na prinudno dejstvo

Najjeftinija metoda obučavanja počinje prvim skokovima sa “automatskim” otvaranjem glavnog padobrana (“skokovi na gurtnu”, “static-line jumps”) gde je kandidat pripremljen vežbanjem na zemaljskim trenažerima da potpuno uspešno skoči PRVI i nekoliko narednih skokova(Nivo obuke “A”). U našoj dugogodišnjoj praksi dokazano je da je prvih pet (5) skokova ovom metodom sasvim dovoljno za  podizanje svesnosti padobranca da može preći na skokove sa samostalnim aktiviranjem glavnog padobrana.

Free Fall instructions
Obuka skokovima na slobodno dejstvo

Obuka se nastavlja metodom samostalnih skokova sa slobodnim padom (Nivo obuke “B”) i to izvođenjem skokova sa visina od 1200 m do 3000 m, odnosno slobodnim padom u trajanju od 5 -50”(sekundi) do otvaranja padobrana. Namena ovog nivoa obuke je postizanje potpune stabilnosti u slobodnom padu.

Treći nivo obuke ( Nivo “C”) skokovima sa slobodnim padom (“free fall”) sadrži učenje i vežbanje manevara u slobodnom padu(okreta, zaokreta, salta, planiranja, pikiranja). Skokovi se izvode individualno sem u segmentu ispunjenja uslova za dozvolu padobranca kategorije gde se skače 5 skokova sa iskusnijim padobrancem u formaciji.

Navedenom metodom obuke do dozvole kategorije sa predviđenim minimumom od 25 skokova troškovi bi iznosili oko 1,080 €.

Dozvola samostalnog padobranca, dozvola kategorije B

Dozvolu kategorije B padobranac može ostvariti sa minimumom od 50 skokova kroz propisani program i progresijom napredovanja kakvu nudimo u našem Centru za obuku. Kolika je cena za sve to? Treba izvesti oko 30 skokova uključujući još 5 sa iskusnim padobrancem u formaciji po prosečnoj ceni od 35€ po skoku, znači još 1,050 €.

Metoda NUSP (Napredno Učenje Slobodnog Pada) po uzoru na metodu AFF (Accelerated FreeFall)

Metoda Naprednog učenja slobodnog pada je savladavanje stabilnosti u slobodnom padu u prvih nekoliko skokova. Padobrancu učeniku u tome pomaže Instruktor koji ga pridržava radi postizanja i očuvanja stabilnosti u fazi skoka kada bi on sam možda imao problema sa održanjem stabilnosti. Mora se znati da je stabilnost tela u slobodnom padu jedan od preduslova za dobro otvaranje glavnog padobrana.

Koncept naše metode NUSP je obavezno izvođenje prvog “Tandem skoka” sa 3000 m, drugi skok je samostalni “Static line” ili “Assist Static line” gde instruktor iskače zajedno sa učenikom pridržavajući ga ali je aktiviranje glavnog padobrana na “prinudno dejstvo”, zatim, naredna četiri (4) skoka su sa visina 2000-3000 m sa instruktorom, slobodnim padom u zavisnosti od visine iskakanja i aktiviranjem glavnog padobrana na visini 1200 -1500 m. Posle ovih skokova učenik nastavlja sa samostalnim skokovima po programu obuke Nivoa “B” i Nivoa “C”.  

Većim brojem skokova sa dužim slobodnim padom padobranac stiče veće iskustvo što se izražava “vremenom slobodnog pada” (freefall total time).

Kroz NUSP metodu troškovi za dostizanje uslova za dozvolu kategorije A mogu biti od 1,415 €.

Tandem skokovi

Treći segment obuke koji se nalazi u našoj ponudi su “Tandem skokovi” sa visine od 3000 m. Pripremanje za ovakav skok je svega 15-tak minuta kroz objašnjenje i vežbanje procedure za izlazak i skok iz aviona. Tandem skokovi mogu zadovoljiti adrenalinsku znatiželju i pružiti pravu sliku o nestvarnosti slobodnog pada i samog padobranskog skoka uz maksimalnu sigurnost u svim segmentima.

U Centru za obuku “SKY” kandidati nemaju obavezu uplate ili ugovaranja kompletnih programa obučavanja već padobranske aktivnosti sprovode prema svojim mogućnostima.

Kandidati koji ispuni uslove za polaganje ispita za dozvole svih kategorija preko  ovlašćenog Centra za obuku “SKY” prijavljuje ispit Direktoratu Civilnog Vazduhoplovstva i u odabranom terminu polažu ispit u organizaciji našeg Centra.

Sve vreme su i instruktori i ispitivači pratili razvoj i napredovanje svakog padobranca koji se obučavao u ovom Centru za obuku.

U padobranskom centru “SKY” pored obuke za dozvole padobranaca svih kategorija vršimo i obuku za sticanje ovlašćenja u padobranstvu: Pomoćnik Instruktora (Jumpmaster), Instruktor padobranstva i Tandem instruktor.

U padobranskom centru i kompaniji “SKY” obučavamo i padobrance za sticanje autorizacije (dozvole) Pakera padobrana (Riggera) što, ustvari, predstavlja učenje jednog nesvakidašnjeg i veoma retkog zanata održavanja i brige o padobranima.

Poslovi Instruktora, Tandem instruktora i Pakera padobrana(Riggera) u našem Centru su profesionalni.