MILITARY TS (tactical-student) sklop sistem veza/ranac namenjen je upotrebi u vojnim i specijalnim jedinicama. U rančeve glavnog i rezervnog padobrana ugrađuju se kupole velike površine radi veće nosivosti opreme ili tereta. Sistem veza i ranac snabdeveni su dodatnim alkama i delovima za kopčanje ili pričvršćenje posebnih torbi, oružja ili opreme.

Osnovni podaci

Tip: SKY SPORT

Model: MILITARY TS

TNR: 01/05/00/000

Cena: 1,850 €

Opis

MILITARY TS se koristi od strane osposobljenih padobranaca ali istovremeno njegova upotreba je laka za pravilni trening i obuku početnika do nivoa padobranskih specijalista.

Aktiviranje glavnog padobrana je moguće na više načina:

 • gurtna – direktna vreća
 • gurtna – padobrančić sa oprugom
 • gurtna – meki padobrančić
 • ručica – padobrančić sa oprugom
 • meki – ručni padobrančić
 • sigurnosni automat za glavni padobran (KAP3/ASP5)

Veličina

Rezerva:

min: 700 q inch

max: 980 q inch

Glavni:

min: 880 q inch

max: 1100 q inch

Delovi

 • ručice za aktiviranje glavnog i rezervnog (military tip)
 • ručica za odbacivanje omčastog tipa
 • padobrančić, veza i slobodna vreća rezerve
 • pilot padobrančić sa oprugom i veza
 • vreća glavne kupole
 • gurtna za aktiviranje
 • meki padobrančić za glavni padobran i veza
 • džep sigurnosnog automata (KAP3/ASP5)
 • pomoćni sistem padobrančića
 • RSL sistem
 • instalacija za automat tipa Cypres, Vigil, KAP3/ASP5
 • slobodni krajevi glavne kupole
 • ručice za upravljanje
 • omče za zatvaranje
 • terenska vreća za nošenje

Opcije

 • kopče tipa Quick Ejector (MS22017/MS70102-1)
 • kopče tipa B12
 • vreća mekog padobrančića za gurtnu za aktiviranje